Główna | Nowe | Wydarzenia | Artykuły i eseje | Badania i źródła | O ARMA-PL | Forum | ARMA

Badania i źródła

Tłumaczenia

Interpretacje i pomoce

Treningi

Szkoła niemiecka

Źródła

Cod. ms. 3227a, Germanisches Nationalmuseum, Norymberga

Hanko Döbringer (1389) - transkrypcja pierwszego z zachowanych traktatów zawierających nauki Johannesa Liechtenauera; jest to dyskurs prowadzony z leychmeistere, mający na celu udowodnić wyższość nauk Mistrza, dlatego też zawiera wiele wskazówek natury bardziej ogólnej, niż pozostałe traktaty z tej linii


ms. germ. quart. 16 (5878), Biblioteka Jagiellońska, Kraków

Gladiatoria (1420-1440) - transkrypcja części traktatu:


44 A 8 (Cod. 1449), Biblioteca dell'Academica Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Rzym

Peter von Danzig (1452) - transkrypcja całości traktatu:


Cod. I.6.40.3, F. Öttingen, Wallersteinische Bibliothek, Augsburg

Jud Lew (po 1452) - transkrypcja całości traktatu:


LeckuchnerCgm 582, Bawarska Biblioteka Krajowa, Monachium

Johannes Leckuchner (1462) - tłumaczenie całości traktatu:


SpeyerM. I. 29, Universitätsbibliothek, Salzburg

Hans von Speyer (1491) - transkrypcja części traktatu:


ms. germ. quart. 2020 (5879), Biblioteka Jagiellońska, Kraków

GoliathGoliath (1510-20) - ten anonimowy traktat jest wczesnorenesansową w miarę wierną kopią nauk przekazanych przez Petera von Danzig wraz z inspiracjami z innych, bliżej nieznanych źródeł. Szczegółowa analiza części poświęconej naukom mistrza Johannesa Liechtenauera stanowiła temat pracy doktorskiej Grzegorza Żabińskiego. Transkrypcja części traktatu:


WurmDas Ringersbuch der Hans Wurm, c. 1505

Transkrypcja traktatu zapaśniczego. Ilustracje dostępne na macierzystej stronie ARMA.


Traktat Michała Starzewskiego o szermierce - ok. 1830, fragment książki "Ze wspomnień o Michale Starzewskim" autorstwa Józefa Starzewskiego wydanej w roku 1932. (PDF 880 kB )


Antoni Durski - Szkoła szermierki siecznej - Lwów 1879. Rękopis jednego z założycieli Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na temat szermierki pałaszem. Traktat odnalazł i transkrypcji dokonał gościnnie Łukasz Derewiecki. (PDF 250 kB)