Bartłomiej Walczak, instruktor

Wróć do głównej

Bartek Walczak

 

Bartłomiej Walczak zajmuje się badaniem i praktykowaniem Dawnych Europejskich Sztuk Walki od ponad 15 lat. Był prekursorem tej dyscypliny w Polsce i inicjatorem powstania polskiego oddziału Stowarzyszenia ARMA w 2002 roku. Początkowo prowadził sekcję w Krakowie, a od 2004 roku w Warszawie. Kierował Stowarzyszeniem ARMA-PL od początku jego istnienia do 2009 roku. Jest jednym z członków-założycieli europejskiej grupy badaczy DESW HEMAC i polskiej federacji FEDER. Prowadził liczne warsztaty oraz sędziował na zawodach w kraju i za granicą. Autor transliteracji, tłumaczeń, artykułów, książek i innych publikacji poświęconych DESW.

Interesuje się rekonstrukcją DESW przede wszystkim z punktu widzenia historii i kultury oraz psychologii walki. Od 2014 prowadzi w Warszawskiej Sekcji ARMA-PL treningi walki sztyletem i walki długim mieczem w opancerzeniu (tzw. pół-miecz).

Ważniejsze publikacje:

Monika Maziarz, Walczak Bartłomiej, Grzegorz Żabiński, Peter von Danzig. Średniowieczne sztuki walki, tłumaczenie traktatu szermierczego wraz z komentarzem, Warszawa 2016.

Hagedorn Dierk, Walczak Bartłomiej, Gladiatoria, New Haven – MS U860.F46 1450.  VS-BOOKS, Herne 2015.

Jaquet Daniel, Walczak Bartłomiej, Liegnitzer, Hundsfeld or Lew? The question of authorship of popular Medieval fighting teachings. Acta Periodica Duellatorum. 2014, nr 2, s. 105–148.

Walczak Bartłomiej, Bringing Lost Teachings Back to Life – a Proposed Method for Interpretation of Medieval and Renaissance Fencing Manuals. IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology, 2011, nr 2, s. 47–54.

Walczak Bartłomiej, Traktaty średniowieczne i renesansowe jako źródła wiedzy o zastosowaniu uzbrojenia z wieków XIII–XVII. W: Broń i wojna w dziejach człowieka, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, s. 153–165.

Walczak Bartłomiej, Judicial Armoured Dagger Combat of Gladiatoria and KK 5013. W: Masters of Medieval and Renaissance Martial Arts. Red. John Clements, Boulder, CO: Paladin Press, 2008, s. 173–195.

Walczak Bartłomiej, The AGISE research method. W: Maîtres et Techniques de Combat à la fin du Moyen Age et au début de la Renaissance, Red. Fabrice Cognot, A.E.D.E.H, Paryż, 2006, s. 121–142.

Żabiński Grzegorz i Walczak Bartłomiej. Codex Wallerstein: A Medieval Fighting Book from the Fifteenth Century on the Longsword, Falchion, Dagger, and Wrestling. Boulder, CO: Paladin Press, 2002.

 

ODZNAKI:

Honorowy Scholar ARMA-PLzwyciezca-fechtschule-x1 Uczestnik Fechtschule x1 Medalista Długi Miecz - złoto x1Instruktor w Polsce - złotydoswiadczony-sedziaPromotor - złotyorganizator-wspolpraca-miedzynarodowa Autor - złoty Badacz Senior - złoty Badacz - Transkrypcja Badacz - Tłumacz Badacz - Wallerstein Badacz - Gladiatoriabadacz-von-danzigbron-sztyletbron-polmieczbron-dlugi-mieczInne Dokonania